Ο Αγιος Ιωάννης με τον Ιησού.
(λεπτομέρεια)
Τολέδο 1597-1599