Κοινότητα
Κουκουναράς

Το χωριό Κουκουναρά βρίσκεται 10 κμ., νότια από το Καστέλι Κισσάμου, σε υψόμετρο 90 μ, πρός τον δρόμο γιά Καλεργιανά, Βαρδιανά, Μαρεδιανά.
Η κοινότητα αποτελείτε από τα χωριά:
  • Κουκουναρά (68) Η πρωτεύουσα της κοινότητας.
  • Τσικαλαριά (9)
  • Χαρχαλιανά (53)
  • Χορεφτιανά (38)

    english text
    EN text


Νομός:Χανίων
Επαρχία:Κισάμου
Συμβ.Περιοχής:Καστέλιου
Κοινότητα:Κουκουναράς
Οικισμοί:6
Πληθυσμός:168
Εκταση:4.5 τ.χλμ.

[ Επαρχία Κισάμου ][infoMAP]

mail to interkriti © Interkriti 1997 interkriti's index