Ποταμίδα


Ερειπωμένο σπίτι

Κοινότητα
Ποταμίδας

Tο χωριό Ποταμίδα, βρίσκεται 3.5 κμ, από το Καστέλι Κισσάμου, και 40 κμ, από τά Χανιά, στον δρόμο πρός Καλουδιανά, Ποταμίδα Τοπόλια και έχει 238 κατοίκους.
Το χωριό είναι κτισμένο, κοντά στόν ποταμό «τυφλό», σέ ένα υπέροχο μέρος γεμάτο βλάστηση.
Είναι η έδρα τής κοινότητας και η παλαιότερη αναφορά της γίνεται στήν απογραφή του 1834.

english text
EN text


Νομός:Χανίων
Επαρχία:Κισάμου
Συμβ.Περιοχής:Καστέλιου
Κοινότητα:Ποταμίδας
Οικισμοί:1
Πληθυσμός:238
Εκταση:3.1 τ.χλμ.

[ Επαρχία Κισάμου ][infoMAP]


mail to interkriti © Interkriti 1997 interkriti's index