Το χωριό Αγιος Ιωάννης όπως φαίνεται από τη Φαιστό.